Zasady ochrony prywatności

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

 

Administratorem danych osobowych jest spółka AGROMA OLSZTYN GRUPA SZNAJDER sp.zo.o.
( ul. Żelazna 6, 10-419 Olsztyn, ).

 

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE?

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przedstawienia oferty spółki AGROMA OLSZTYN GRUPA SZNAJDER SP.Z O.O.. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu w celu przedstawienia oferty.

 

JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes spółki AGROMA OLSZTYN GRUPA SZNAJDER sp. z o.o., polegający na nawiązaniu kontaktu w celu przedstawienia oferty.

 

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

 

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć w odpowiednim zakresie:

  • upoważnieni pracownicy spółki AGROMA OLSZTYN GRUPA SZNAJDER sp. z o.o
  • podmioty współpracujące z AGROMA OLSZTYN GRUPA SZNAJDER sp. z o.o obsługujące systemy informatyczne.

 

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do miesiąca od nawiązania kontaktu.

 

CZY DANE SĄ WYKORZYSTYWANE DO PROFILOWANIA LUB PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI?

 

Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z ICH PRZETWARZANIEM?

 

Przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.